Privacy Policy


Medlemsvilkår

Disse vilkår («Vilkårene») gjelder for den som ønsker å bli medlem av vår lojalitetsprogram/kundeklubb. Vilkårene aksepteres ved av deg ved å klikke på at du aksepterer Vilkårene. Vilkårene anses som en avtale inngått mellom deg og oss («DICK & DAISY ») og ved bruk av «Vilkårene» nedenfor menes også avtalen som anses inngått som følge av aksept av Vilkårene som nevnt over.

Lojalitetsprogrammet. Dine plikter og rettigheter

Lojalitetsprogrammet gir deg fordeler, som tilbud, informasjon om nye produkter, produkter og tjenester fra våre samarbeidspartnere og annet («Programmet»). For mer informasjon, se våre nettsider.

Alle kunder hos oss kan enkelt bli medlem av Programmet ved å melde seg på Programmet på våre nettsider eller å akseptere å bli medlem i handlekurven ved kjøp av varer. Det er gratis å være medlem.

For å bli medlem må du være forbruker og mer enn 15 år. Oppnådde fordeler er knyttet til ditt kundeforhold hos oss, og skal ikke benyttes eller deles med andre. Du må sørge for at dine kontaktopplysninger er oppdatert til enhver tid.

Hvilke fordeler, status eller poeng du kan få, og vilkårene for opparbeidelse og tap av status eller poenger vil være knyttet til dine kjøp, preferanser og aktivitet på nettsidene, og er nærmere beskrevet på våre nettsider.

Vi vil benytte oss av dine preferanser, kjøpsopplysninger og annet i forbindelse med Programmet for å beregne opptjente poeng.

Eventuelle tilbud, varer eller tjenester som gis i anledning innmelding, kan kun benyttes én gang. Inntjente fordeler kan ikke løses inn i kontanter, varer eller på annen måte.

Ved brudd eller mislighold av Vilkårene, misbruk av fordelene i Programmet, eller andre overtredelser vil vi kunne si opp eller suspendere medlemskapet med umiddelbar virkning.

Det er frivillig å være medlem i Programmet, og du kan til enhver tid melde deg ut av Programmet eller trekke dine samtykker på Min side. Om du trekker samtykker, så kan det gjøre at du ikke får tilpasset informasjon om fordeler eller om Programmet, eller ikke få fordeler knyttet til Programmet.

Ved utmelding vil du miste din status, poeng eller andre fordeler som er opparbeidet gjennom Programmet, og du vil ikke få disse tilbake ved gjeninnmelding i Programmet. Status, poeng eller andre fordeler kan ikke overføres eller brukes av andre.

Behandling av personopplysninger og markedsføring

DICK & DAISY er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som gjelder Programmet, og som har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Se her om behandling av personopplysninger i tilknytning til medlemskapet .

Endringer av Vilkårene og fordeler

Vi vil til tider endre Vilkårene og for poeng, status, nivåer og fordeler gjennom Programmet.

Ved endringer som har betydning for deg vil du motta informasjon på epost, på våre nettsider eller på Min Side.

 

Powered by